องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่างประจำเดือน สิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2