องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่องนโยบายต่าต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างใสสะอาด2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชกาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1