องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บริเวณข้างคลองห้วยคล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๑ ,๔,๖ สองข้างทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ยา จำนวน 743 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างรั้ง คสล. พร้อมกำแพงกันดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะ้จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์รถบรรทุกขยะ จำนวน1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำเว็บไซ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมารถปรับอากาศ2ชั้นไปศึกษาดูงานเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะซื้อกระจกกระจกนูน กระจกโค้ง จำนวน ๒๔ อัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
1 - 20 (ทั้งหมด 220 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11