องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติผู้มาขอซ่อมแซมไฟ ตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สถิติผู้มาขอน้ำ ตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สถิติผู้มาลงทะเบียนผู้พิการตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิดตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สถิติผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สถิติผู้มาขอถังขยะ ตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สรุปข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สถิติผู้มาขอใช้น้ำ ตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สถิติผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิดตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สถิติผู้มาขอถังขยะ ตั้งเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1