องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณวัดห้วยวัวตาย หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่วัด หมู่ที่ ๑ ในเขตพื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง นำโดย ท่านนายกสมจิตร์ สีสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ท่านปลัดอนันต์ คำสัตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
ผู้โพส : admin