องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
image กิจการสภา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 [29 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 65 [15 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [8 กรกฎาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 12 พฤษาคม 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 2 พฤษาคม 2565 [2 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 [11 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [7 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 [23 กันยายน 2564]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยที่ 3/2564 [13 สิงหาคม 2564]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [18 พฤษภาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)