หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562   27 ธ.ค. 2561 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 เดือน กันยายน 2561 ถึง มีนาคม 2562   30 พ.ย. 2561 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับฟัง รับเรื่องเรียน ร้องทุกข์   17 พ.ย. 2560 263
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่ีอง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   27 ต.ค. 2560 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560   19 ก.ค. 2560 235
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   30 มิ.ย. 2560 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   แหล่งท่องเที่ยวตำบลวังขอนขว้าง   27 มิ.ย. 2560 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 มิ.ย. 2560 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง การปรับปรุงกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบัับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙   23 มิ.ย. 2560 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560   30 ธ.ค. 2559 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน   30 ธ.ค. 2559 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   30 ธ.ค. 2559 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีป้ายประจำปี 2560   30 ธ.ค. 2559 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2560   30 ธ.ค. 2559 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2560   30 ธ.ค. 2559 52
  (1)  
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
จำนวนผู้เข้าชม 1,542,860 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com