HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
แนวทางการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย [ 25 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 [ 25 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 76  
 
การลา [ 25 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 74  
 
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)  
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
จำนวนผู้เข้าชม 1,228,363 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com