HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 


พ.อ.อ.อนันต์ คำสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางวิยะดา อิ่มจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชาลี ธัญญเจริญ
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะดา สมบัติไทย
เจ้าพนักงานธุการ


นางณัฏฐกันย์ อุ้ยลี
ครู (ค.ศ.1)


นางสาวดวงใจ สีแสงจันทร์
ครู (คศ.1)


นางกัญญาพัชร์ สมาคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุนิษา เผ่าน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทรศัพท์ : 036-442-169 โทรสาร : 036-442-169
จำนวนผู้เข้าชม 1,228,332 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com