องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผอวแอสฟัสคอนกรีต หมู่ 6 สายทางเข้าอ่างห้วยหิน
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี 64
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายละเอียดแนบท้ายประกาศจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 2 ปี 64
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 (เดือน เม.ย. 64 - เดือน มิ.ย. 64)
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน