องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
photo การประชาสัมพันธ์มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดขายซากพัสดุ เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แผนปฏิบัติการตามตัวชีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
photo ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง การเก็บขยะ และ ขนขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4