องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าวัดวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
find_in_page แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ตั้งครรภ์ปลอดภัยไม่กังวล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file โครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วังขอนขว้างคัพ ครั้งที่ 7 ตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แจ้งประสัมพันธ์โครงการกิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินมื้อเที่ยง ที่สํานักงาน ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ประจําปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมื้อเที่ยงที่สำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ภาพโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ภาพมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพของตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการกิน กอด เล่น เล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file แบบรายงานผลงานดำเนินแผนโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของคณะทำงานเด็กในชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กให้เกิดกระบวนการความรู้และความสามารถดูแลตนเองได้ในพื้นที่ตำบลวังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6