องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์กบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างได้ลงพื้นที่มอบถุงดำรงชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโคโรนา ( Covid-19 ) [17 สิงหาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ [12 สิงหาคม 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [12 สิงหาคม 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน [30 มิถุนายน 2565]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [27 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาที่อ่างคลองห้วยหิน ตำบลวังขอนขว้าง [8 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [3 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ได้ดำเนินการรับผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอยตำบลวังขอนขว้าง (CI) ประจำเดือนพฤษภาคม [31 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ)