องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

บริการประชาชน
folder คู่มือประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 945
เดือนนี้1,347
ทั้งหมด23,966

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์กบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างได้ลงพื้นที่มอบถุงดำรงชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโคโรนา ( Covid-19 ) [17 สิงหาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ [12 สิงหาคม 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [12 สิงหาคม 2565]
เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี 64
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายละเอียดแนบท้ายประกาศจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 2 ปี 64
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2

บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923

image กิจการสภา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 [29 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 65 [15 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [8 กรกฎาคม 2565]
 
image ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ตะกร้าเชือกฟาง [20 กุมภาพันธ์ 2566]
เปล [20 กุมภาพันธ์ 2566]
กล้วย มัน เผือก ฉาบ [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
image สถานที่สำคัญ ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ต.วังขอนขว้าง หมู่ที่ 6 (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/03/2566
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
กสธ.
20/03/2566
22/03/2566
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ
กพส.
22/03/2566
22/03/2566
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
สน.บถ.
22/03/2566
22/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กศ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน]
[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป]
[บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ