องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้2,383
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)6,015
ทั้งหมด 26,281

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxc8nm


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งครรภ์ปลอดภัยไม่กังวล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็น [20 กันยายน 2566]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [21 ธันวาคม 2565]
โครงการวังขอนขว้างสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี2565 [24 กันยายน 2565]
องค์กบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างได้ลงพื้นที่มอบถุงดำรงชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโคโรนา ( Covid-19 ) [17 สิงหาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ยา จำนวน 743 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923

image กิจการสภา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [28 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ [15 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ [8 พฤษภาคม 2566]
 
image ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ตะกร้าเชือกฟาง [20 กุมภาพันธ์ 2566]
เปล [20 กุมภาพันธ์ 2566]
กล้วย มัน เผือก ฉาบ [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
image สถานที่สำคัญ ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ต.วังขอนขว้าง หมู่ที่ 6 (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2
กพส.
29/11/2566
29/11/2566
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล





ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ