องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


สถิติ sitemap
วันนี้ 108
เดือนนี้2,383
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)6,015
ทั้งหมด 26,281

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxc8nm


ขอประชาสัมพันธ์ ระบบ "เช็คดูรู้ไว : ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี" เพื่อตรวจสอบลำดับ(คิว)การเบิกจ่ายเงินค่าจัดการศพตามประเพณี สามารถใช้งานระบบได้ที่นี่ : https://sites.google.com/view/checkdooroowai/Main พัฒนาระบบโดย : กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีinsert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งครรภ์ปลอดภัยไม่กังวล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวลพบุรีแต่งไทยทั้งเมือง "นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง" [17 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุุข แบบบรูณาการอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" [8 ธันวาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 [5 ธันวาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เข้าร่วมกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 [1 ธันวาคม 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ยา จำนวน 743 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview57

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

image กิจการสภา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ [23 มกราคม 2567]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ [15 ธันวาคม 2566]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [28 สิงหาคม 2566]
 
image ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ตะกร้าเชือกฟาง [20 กุมภาพันธ์ 2566]

เปล [20 กุมภาพันธ์ 2566]

กล้วย มัน เผือก ฉาบ [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
image สถานที่สำคัญ ในตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]

อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ต.วังขอนขว้าง หมู่ที่ 6 (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ