องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สถิติ sitemap
วันนี้ 42
เดือนนี้2,383
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)6,015
ทั้งหมด 26,281

check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxc8nm


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งครรภ์ปลอดภัยไม่กังวล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็น [20 กันยายน 2566]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [21 ธันวาคม 2565]
โครงการวังขอนขว้างสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี2565 [24 กันยายน 2565]
องค์กบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างได้ลงพื้นที่มอบถุงดำรงชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโคโรนา ( Covid-19 ) [17 สิงหาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ยา จำนวน 743 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923
นายสมจิตร์ สีสมุทร
นายก อบต.วังขอนขว้าง
โทรศัพท์ : 084-339-7923

image กิจการสภา
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [28 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ [15 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ [8 พฤษภาคม 2566]
 
image ผลิตภัณฑ์ในตำบล
ตะกร้าเชือกฟาง [20 กุมภาพันธ์ 2566]
เปล [20 กุมภาพันธ์ 2566]
กล้วย มัน เผือก ฉาบ [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
image สถานที่สำคัญ ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังของขว้าง (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ต.วังขอนขว้าง หมู่ที่ 6 (จังหวัดลพบุรี) [20 กุมภาพันธ์ 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ