องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างปรับปรุงถากถางและล้มต้นไม้ หมู่ 3,4,5 คลองแสนแสบ กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 3,800 ม. มีพื้นไม่น้อยกว่า 30,400 ตารางเมตร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 146,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถากถางและต้นไม้ หมู่ 6 จากไร่นายเสาร์ สมมัง ถึงรั้วพลังงานแสงอาทิตย์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงเสริมไหล่ทาง บริเวณสายอ่างห้วยหิน หมู่ 6 มีปริมาณงานดินและหินคลุก รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 317,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-1508 จำนวน 1 คัน จำนวน 12 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,830 บาท (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค เลขทะเบียน 82-8901 ลบ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,170 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาเชคระยะตามรอบ รถบรรทุกติดตั้งเครน ทะเบียน 82-8901 ลบ จำนวน 1 คัน จำนวน 24 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,805.76 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยดูแลเด็กและแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องอนุบาล 3 ขวบ เป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นระเวลา 3 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกขยะ จำนวน 6 เส้น, ยางในใหม่ จำนวน 2 เส้น, ยางรองขอบ จำนวน 2 เส้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,300 บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 1 บริเวณคลองยายปื๊ด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร บริเวณสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร บริเวณสำนักงาน อบต.วังขอนขว้าง หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจและ พรบ. รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,738.90 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาดคันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 14 ม. สูง 1.20 ม. บริเวณคลองห้วยวัวตาย หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 106,500 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น ขนาดคันฝายกว้าง 4.00 ม. ยาว 12 ม. สูง 2 ม. บริเวณคลองโคกสิงห์ หมู่ 4 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อของรางวัลสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ร่วมแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กระเป๋าเด็กนักเรียนปฐมวัยและกระเป๋าเด็กประถม จำนวน 178 ใบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,560 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13718 บบาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,088 บาท (หนึ่งหมื่นแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,750 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 39 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,088 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 จำนวน 3 จุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 4 ต่อจากถนน คสล. ถึงคลองแสนแสบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาค่าแรงวางท่อน้ำประปาเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว ด้านหน้า อบต.วังขอนขว้าง รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,635 บาท (สามหมื่นหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,300 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 1508 จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งวสวิ้น 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,620 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที สำหรับปีการศึกษาที่ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 177 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 2566 ถึงเดือน เม.ย. 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,781.89 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบริการผู้ช่วยดูแลเด็ก และแม่บ้านทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังขอนขว้าง เป็นรายเดือนๆ ละ 8,000 บาท เริ่ม 1 พ.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 88,000 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที สำหรับปีการศึกษาที่ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 177 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 2566 ถึงเดือน เม.ย. 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,781.89 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที สำหรับปีการศึกษาที่ 2/2566 สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 178 คน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 2566 ถึงเดือน เม.ย. 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 169,735.46 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ยา ใน1 ชุด ประกอบด้วย ยา จำนวน 18 รายการ พร้อมบรรจุลงกล่องพลาสติกและติดป้ายสติ๊กเกอร์ตามแบบ จำนวน 4 กล่องๆ ละ 1,285 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,140 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลจัดทำเอกสารทางธุรการและบันทึกข้อมูลงานกองช่าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลวังขอนขว้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้อมูลเด็กแรกเกิด ฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบริการทำงานแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและงานป้องกันฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด อบต.วังขอนขว้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบริการคนทำสวน เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ เป็นระยะเวลา 12เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้สิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลวังขอนขว้าง เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบริการผุ้ช่วยดูแลเด็ก และแม่บ้านทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระเวลา 12 เดือนๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการประชาชน จำนวน 5 งานบริการ เริ่ม ก.ย.-พ.ย. 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,595 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,766 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ-1508 ลพบุรี จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,050 บาท (เจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8088 ลบ จำนวน 1 คัน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บริเวณข้างคลองห้วยคล้อ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บริเวณข้างคลองห้วยคล้อ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
1 - 50 (ทั้งหมด 140 รายการ) 1 2 3